Vrije Universiteit Brussel


Taaltest Nederlands

Voor wie?

Studenten afkomstig uit een land buiten de Europese Economische Ruimte, die zich aan de Vrije Universiteit Brussel wensen in te schrijven om studies in het Nederlands aan te vatten.

Vrijgesteld zijn

 • Studenten die minstens één studiejaar in het secundair onderwijs in het Nederlands met succes hebben voltooid.
 • Studenten met een diploma van het lager onderwijs met Nederlands als onderwijstaal.
 • Studenten die geslaagd zijn verklaard voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van 15 studiepunten in het hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal.
 • Studenten die geslaagd zijn op het toelatingsexamen arts/tandarts georganiseerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Studenten die geslaagd zijn op het interuniversitair examen voor gedeeltelijke gelijkwaardigheid van het diploma arts georganiseerd door de VLIR.
 • Studenten die geslaagd zijn verklaard op een specifieke taaltest: het Nederlandse Staatsexamen NT2 Prgramma II of het Certificaat Nederlands als Vreemd Taal (CNaVT) (opgepast de testresultaten zijn maar 2 jaar geldig).
 • Studenten met een getuigschrift hoger onderwijs sociale promotie.

Vrijstelling van het schriftelijke gedeelte van de test (alleen geldig voor de ACTO-tests en niet voor de CNaVT-test) is mogelijk indien studenten :

 • a) een diploma vertaler/tolk hebben met Nederlands als major in de licenties of master.
 • b) ten minste een leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid.
 • c) een diploma Talen hebben met Nederlands als major in de licenties of master.

Indien je aan één van deze voorwaarden voldoet, moet je de nodige bewijzen kunnen voorleggen. Om zeker te zijn dat je aan de juiste voorwaarden voldoet om vrijgesteld te worden, neem je best contact op met het ACTO.

Terug naar boven

 

Praktisch

Het ACTO richt 3 tests per jaar in. De eerste is de CNaVT-test, hierin maakt men een onderscheid tussen

 • PAT (Profiel Academische Taalvaardigheid, alleen voor SLO)
 • PTHO (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) voor de andere studierichtingen. Indien je meer informatie wenst over deze test, kan je terecht op de webpagina van CNaVT.

De tests worden afgenomen op

 • maandag 6 mei 2013 (inschrijven t.e.m. maandag 11 maart 2013):CNaVT-test
 • maandag 3 juni 2013 (inschrijven t.e.m. maandag 27 mei 2013): ACTO-test
 • maandag 16 september 2013 (inschrijven t.e.m. maandag 9 september 2013): ACTO-test

De tests hebben plaats op de VUB campus (meer informatie wordt gegeven bij inschrijving), telkens om 9 uur stipt. De studenten worden verwacht met identiteitskaart of paspoort vanaf 8u3-45.

De test bestaat uit 4 delen: luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en spreekvaardigheid.
Enkel voor CNaVT: onmiddellijk na de afname worden de testformulieren naar de CNaVT-dienst opgestuurd voor de beoordeling. Resultaten worden meestal meegedeeld in augustus.

Terug naar boven

 

Inschrijving

Deelnemers kunnen zich alleen inschrijven op het secretariaat van het ACTO. Deelname kost 55 euro voor de ACTO-testen en 75 euro voor de CNaVT-test. Onder geen enkele voorwaarde zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

De resultaten van de tests zijn beschikbaar op het secretariaat van het ACTO en worden automatisch ook bekend gemaakt aan de Dienst Inschrijvingen. Resultaten zijn definitief en niet voor onderhandeling vatbaar.

Terug naar boven

 

Meer informatie

Voor alle bijkomende informatie m.b.t de Nederlandse tests kunnen studenten terecht op het secretariaat of bij:


H. Vanhellemont
Pleinlaan 5, 3de niveau, lokaal 3.12
telefoon: 02/629.24.52
e-mail: hvhellem@vub.ac.be

webpagina CNaVT

Terug naar boven

 

 

©2013 • Academisch Centrum voor Taalonderwijs • Pleinlaan 5, 3de niveau • 1050 Elsene • ACTO@vub.ac.be